Psychiatra dziecięcy – kim jest i czym się zajmuje?

Psychiatra dziecięcy jest lekarzem, który specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń i problemów psychicznych oraz emocjonalnych u dzieci i często u nastolatków. Ma wykształcenie medyczne, jest po studiach lekarskich, a specjalizacja psychiatryczna jest specjalizacją medyczną. Ponadto psychiatra dziecięcy w odróżnieniu od psychologa, może leczyć farmakologicznie i ma prawo do przepisywania leków na receptę. W oparciu o swoją wiedzę otacza dziecko opieką medyczną i psychologiczną. Zazwyczaj terapia przy problemach lub zaburzeniach psychicznych obejmuje leczenie farmakologiczne i terapię behawioralną w celu zminimalizowania negatywnych zachowań czy odruchów. Oczywiście zależnie od problemu, czy jednostki chorobowej, terapia jest dobierana indywidualnie, mając przede wszystkim na względzie dobro i bezpieczeństwo dziecka.

Psychiatra dziecięcy często jest przyjacielem rodziny lub ośrodka chorego dziecka. Dlaczego? Odpowiednio dobrane formy leczenia często pomagają zniwelować lub ograniczyć częstotliwość niepożądanych zachowań czy agresji. Jest to ważnym elementem podczas leczenia małego pacjenta, ale również biorąc pod uwagę spokój rodziców czy opiekunów.

W jakim przypadku potrzebny jest psychiatra dziecięcy?

Psychiatra dziecięcy z pewnością pomoże dziecku i jego rodzinie z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi. Do najczęstszych występujących można zaliczyć: depresję dziecięcą, zaburzenia lękowe u dzieci, schizofrenia, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, uraz lub trauma. W takich przypadkach lekarz proponuje wiele wariantów pomocowych dla dziecka i rodziny. Są to m.in. indywidualna terapia, wsparcie rodzinne, terapia rodzinna w celu polepszenia komunikacji wśród jej członków, doradztwo i wsparcie dla rodziców, leki – np. przeciwdepresyjne – zależnie od diagnozy. Również niepełnosprawność intelektualna u dzieci wymaga rehabilitacji, często nie tylko u oligofrenopedagogów, czy psychologów. Zdarza się, że wsparcia psychiatry dziecięcego potrzebują właśnie dzieci z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego. Ponadto warto też udać się do psychiatry z dzieckiem zmagającym się ze spektrum autyzmu ASD lub autyzmem. Często towarzyszą im zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD). Negatywne zachowania można leczyć za pomocą farmakologii, która jest bardzo przydana w takich sytuacjach.