Nie tylko tabletki – o roli psychoterapii w leczeniu zaburzeń erekcji.

W związku z tym, że brak podniecenia u mężczyzny, określany mianem zaburzeń erekcji, może być wynikiem działania różnych czynników, zróżnicowane mogą być także metody jego leczenia. Poza środkami farmakologicznymi dużą skuteczność w zakresie leczenia braku wzwodu przypisuje się psychoterapii. Czy leczenie braku erekcji przy użyciu psychoterapii rzeczywiście pozwala rozwiązać jej problem?

Problemy ze wzwodem – leczenie

Powody braku erekcji mogą być różne, dotyczą zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej. Leczenie braku erekcji powinno więc być skoncentrowane na ich usunięciu, bez względu na to, której ze sfer dotyczą. Dlatego bardzo często stosowane przez lekarzy metody leczenia wzajemnie się uzupełniają. W rezultacie nawet w przypadku zaburzeń erekcji na podłożu fizycznym, wynikającym z przebytych urazów oraz chorób, poza farmakologią wykorzystuje się również psychoterapię.

Jako samodzielna metoda leczenia psychoterapia najczęściej jest wykorzystywana w przypadku zaburzeń erekcji o podłożu psychogennym, wywołanych takimi czynnikami jak między innymi: długotrwały stres, trudności w relacjach z partnerką, problemy w życiu codziennym i wynikająca z nich pogłębiająca się frustracja, lęk przed niepowodzeniami w kontaktach seksualnych, kompleksy dotyczące własnego wyglądu, jak również przykre doświadczenia seksualne z przeszłości.

W psychoterapii do pracy z pacjentem wykorzystuje się takie techniki jak: trening umiejętności interpersonalnych połączony z treningiem komunikacji, edukację seksualną i poradnictwo seksualne oraz koncentrację na doznaniach zmysłowych. Każda z nich, podobnie jak sama metoda prowadzenia terapii, powinna zostać opracowana w oparciu o rzetelny i dokładny wywiad lekarski, uzupełniony wynikami psychotestów, których analiza pozwala na określenie stopnia złożoności zaburzenia oraz pozostałych problemów, z którymi na co dzień zmaga się pacjent (1).

 Co jeszcze należy wiedzieć na temat psychoterapii przy problemach ze wzwodem? >>

1. Iniewicz G. Grabski B. Leczenie psychologiczne (psychoterapeutyczne) stosowane w seksuologii. https://seksuologia.mp.pl/leczenie/91981,leczenie-psychologiczne-psychoterapeutyczne-stosowane-w-seksuologii. Data dostępu: 27.09.2017