Na czym polega USG metodą Dopplera?

USG metodą Dopplera, inaczej nazywane także badaniem dopplerowskim, to najskuteczniejsza metoda wczesnego wykrywania nawet najdrobniejszych schorzeń tętnic i żył, czyli do oceny przepływu w naczyniach krwionośnych. Tak wykonane badanie jest niezwykle istotne w profilaktyce zawałów serca, udarów mózgu czy zatorowości płucnej. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie możliwości daje USG Dopplera oraz na czym takie badanie polega.

Jakie możliwości daje USG metodą Dopplera?

Badanie to jest tak naprawdę formą zwykłego badania ultrasonograficznego, w którym dodatkowo wykorzystuje się tzw. efekt Dopplera. Oznacza to że wysyłana przez głowicę urządzenia fala ultradźwiękowa przemierza przez ciało badanego pacjenta i odbija się dopiero od ośrodka, który znajduje się w ruchu, np. od płynącej naczyniami krwionośnymi krwi. Częstotliwość odbitej fali jest rejestrowana przez aparat do wykonania USG i przedstawiana na monitorze urządzenia.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, diagnosta z Przychodni specjalistycznej High-Med w Warszawie: “USG metodą Dopplera w diagnostyce chorób układu krążenia umożliwia lekarzowi sprawdzenie, w których miejscach żył i tętnic krew przepływa wolniej, a w których szybciej, gdzie ewentualnie krew może się cofać, co może np. świadczy o niedomykaniu się zastawek żylnych. Badanie to jest bezcennym narzędziem w diagnostyce i wczesnym wykrywaniu wszelkich tego typu nieprawidłowości, ale nie tylko. USG Dopplera wykorzystuje się również w diagnostyce ukrwienia, wykrywania guzów oraz chorób serca, narządów jamy brzusznej oraz narządów płciowych. Badanie to daje więc odpowiedź na wiele pytań i jest wykorzystywane przez lekarzy wielu specjalizacji.”

Przebieg USG metodą Dopplera

Do wykonania USG metodą Dopplera nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Wyjątkiem jest badanie ultrasonograficzne wątroby i tętnic nerkowych, na które trzeba przyjść na czczo. Badanie jest całkowicie bezpieczne, bezbolesne i nieinwazyjne. Można je wykonywać pacjentom w każdym wieku.

W trakcie badania pacjent musi odsłonić badaną część ciała i położyć się na leżance. Lekarz smaruje ciało specjalnym żelem, który ma ułatwić przenikanie fali ultradźwiękowych i przesuwanie po skórze głowicy urządzenia. Następnie głowica jest przykładana do ciała i diagnosta odpowiednio nią wodzi w celu uzyskania właściwego obrazu, który można obserwować na ekranie monitora. Na początku badanie polega na wstępnej ocenie wyglądu badanych narządów, później zaczyna się badanie z wykorzystaniem efektu Dopplera, które pozwala na ocenę przepływów krwi. W trakcie badania słychać dźwięk przetworzonego komputerowo przepływu krwi. Pojawiające się zakłócenia są dla lekarza dodatkową informacją.